Privacy Policy

Belangrijke informatie voor onze klanten
Dit is de website van Aqua-Splash hetgeen een handelsnaam is van RDFinancials B.V.

Bedrijfsadres is:
Van Houten Industriepark 13
1381 MZ te Weesp

Postadres is:
Van Houten Industriepark 13
1381 MZ te Weesp

Inschrijvingsnummer:  Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland is 32103034
B.T.W. nummer:  NL 8140.97.868.B.01

Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt aan aqua-splash.nl . Dit kan zijn om u te informeren over aqua-splash.nl of om bestellingen die u via het Internet heeft geplaatst zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Aqua-Splash.nl zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens geupdate 22 mei 2018.

Indien aqua-splash uw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen u in dat geval informeren over de wijzigingen en u de kans bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij onze klanten van onze webshop de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van u bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. U kunt contact met ons opnemen via het volgende emailadres: info@aqua-splash.nl of via het hierboven vermelde postadres.

Gebruik Website
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw ip-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij het volgende van u:

·         Uw e-mailadres als uw bestelling/vragen plaatst op deze website

·         Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

·         De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan

·         Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om:

·         De inhoud van onze website te verbeteren

·         Het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen

·         De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden

Op onze site kunnen we gebruiken maken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek te weten:

·         Om u voorkeuren te registreren

·         Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over wat u toevoegt aan uw boodschappenmandje

·         Om uw vroegere activiteiten op onze site te registreren

·         Om bij uw volgend bezoek een beter dienstverlening te bieden

·         Om de inhoud en de presentatie van onze site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie

          die door de browser verstuurd wordt.

Als u een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

 • per post
 • per mail
 • per telefoon
 • via sociale media
 • per sms

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen,zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

 Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

 • uw NAW gegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw betaalgegevens
 • uw geboortedatum
 • uw geslacht

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Scroll naar top

Menu

Filters